2007-10-17
Μελέτη Στατική (Φέροντος Οργανισμού), Αρχιτεκτονική μελέτη, Μελέτη Θερμομόνωσης, Παθητική Πυροπροστασία, Υδραυλική Μελέτη, Διεκπεραίωση αδειών


Επίβλεψη σε όλες τις φάσεις κατασκευής οικοδομικών έργων


Κατασκευή Ιδιωτικών έργων, κατοικίες, αντιπαροχή


Επισκευή – Ενίσχυση Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα ή Φέρουσα Τοιχοποιία


Ανακαίνιση Διαμερισμάτων
  • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με βαθμό «Λίαν Καλώς», κατεύθυνση Δομοστατικού.

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τίτλο «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών» με βαθμό «Λίαν Καλώς».

  • 10ετής Εμπειρία